Printerite toonerikassettide taaskasutus

  

Hoiame oma ökosüsteemiRapo OÜ propageerib keskkonnasäästlikku, ökonoomset mõtteviisi trükiseadmete toonerikassettide (tuntud ka tahma- või trumlikassettidena) täitmis- ja renoveerimisteenuste efektiivse rakendamise kaudu.

Rapo OÜ koostööpartneriteks on parimad Euroopa ja Ameerika varuosade tootjad.


TÄITMISEL JA RENOVEERIMISEL KASUTATAVAD MATERJALID

Rapo OÜ tootmisosakond kasutab toonerite täitmis- ja renoveerimis tehnoloogias ISO-14001 standarditele vastavaid toormaterjale ja varuosi, mis kuuluvad "Blue Angel" - ökoloogiliselt ohutu toote - kategooriasse.

RANGE TEHNILISTE TINGIMUSTE JA KVALITEEDI KONTROLL

Kõik Rapo OÜ poolt täidetud ja renoveeritud toonerikassettid läbivad range ASTM* standardi F1856 nõuetele vastava, tehniliste tingimuste ja kvaliteedinõuete kontrolli, välistamaks  defektseid materjale või osi, samuti tehnoloogilisest protsessist tingitud vigu. 

ASTM* - American Society for Testing and Materials

 

Klientidele 100% garantii, et Rapo OÜ poolt täidetud või renoveeritud toonerikassettide ekspluatatsiooniks ettenähtud tehniliste tingimuste korrektne täitmine ei põhjusta printimisseadmetele mingeid vigastusi, ülemäärast kulumist või tööomaduste halvenemist.

TOONERIKASSETTIDE TOOTMISE ÜLIKIIRE KASV

Paberi tootmine ja tarbimine on maailmas viimase 30 aasta jooksul kahekordistunud ning kasvutrend näitab pidevat tõusujoont. Väljatrükki soodustab arvutipargi pidev kasv, samuti harjumuspõhine informatsiooni edastamine paberkandjatel.

Peamisteks väljatrüki vahenditeks on tänapäeval laserprinterid, koopiamasinad, faksiaparaadid.

Printimisseadmete arvu pidev kasv toimub üle kogu maailma. Näiteks ainuüksi USA-s kasvab laserprinterite park ühe kuu lõikes 200 tuhande ühiku võrra;

uute kassettide aastase müügi kasv on 50 miljonilt 80 miljonile;

iga printer kasutab aastas keskmiselt 12 kassetti.

 

TOONERIKASSETID JA LOODUSHOID

Ühe kassetti valmistamiseks vajalike plastide tootmisel kulutatakse keskmiselt ca 5,6 liitrit naftaprodukte ning kasutusest kõrvaldatud kassett annab saastena ca 1.6 kg raskestilagunevaid või looduses lagunematuid plastjäätmeid, säilivusega minimaalselt 300 aastat. Ainuüksi USA-s kassettide korduvkasutamine aitab ära hoida täiendavate jäätmete teket 128 tuhande tonni võrra aastas.

Jäätmemassi kasvu vähendamiseks Eestis propageerib RAPO OÜ toonerikassettide täitmise- ja renoveerimisteenust. Ühe toonerikasseti korduvkasutus aitab vähendada ökoloogilist jalajälge ehk CO2 emissiooni 7 kg võrra.

Keskkonnasäästlikkuse direktiivide kohaselt peaksid 2/3 kassettidest olema korduvkasutuses. Kassettide renoveerimist ja korduvkasutamist propageeritakse pea kõikides arenenud riikides. Näiteks kirjutas USAs juba 1991. aastal president G.Bush alla määrusele, millega föderaalasutusi kohustati tellima vähemalt 60% ulatuses ainult renoveeritud kassette. 

 

"TÄITMINE" - SEE EI TÄHENDA AINULT TÄITMIST!

Korduvkasutuse algusaastail domineeris kassettide taastäitmise puhul ülimalt lihtsustatud ja primitiivne süsteem - kasseti tühjenemisel lisati kassetti ainult uus tooner (tänapäevalgi laialt levinud strateegia n.ö. nurgataguste firmade puhul).
 
Tegelikult sisaldab (või peaks sisaldama) toonerikassettide täitmisteenus endas lisaks uue tooneriga täitmisele veel hulk lisaoperatsioone. Kassettidelt on vaja eemaldada jääktooner, mis tekib igasse kassetti tavalise tööprotsessi käigus. Kassettidel määrdub lisaks ka trumli OPC kiht paberist eralduvate osakestega. See nõuab trumli puhastamist või vahetamist. Kasutatud kasseti normaalse funktsioneerivuse tagamiseks on vaja igal korduvkasutusel kasseti kõik kulunud mehaanilised osad välja vahetada ning antud juhul võime juba kassettide täitmise (refilling) asemel rääkida renoveerimisest (remanufacturing).
 

RENOVEERIMISE PROTSESS SAMM-SAMMULT:  

  • kasseti lahtivõtmine kindla süsteemi alusel, et vältida osade vigastamis;
  • kasutatud tooneri mahuti ja teiste sõlmede puhastamine ning täitmine;
  • OPC trumli ning magnetrulli puhastamine spetsiaalsete ainetega ja vigastuste esinemise korral OPC trumli vahetus;
  • vajadusel kulunud pukside, trumli puhastusriba jne. asendamine;
  • kasseti testimine printeris või koopiaaparaadis.

ORIGINAALKASSETTID vs RENOVEERITUD KASSETTID

Toonerikassettide turule ilmumisest saadik on üheks põhiküsimuseks, milline on originaaltoodangu (OEM - Original Equipment Manufacture) ning renoveeritud kassettide kvalitatiivne vahe.
80-ndate lõpul toimus enamiku algsete originaalkassettide tootmise patentide tähtajaline ammendumine ning see andis võimaluse analoogtoonerite tootmiseks ja eksperimentideks toonerikassettide täitmise alal.


Firmad, kes tänapäeval toodavad materjale ning osi renoveerimise tarbeks, suudavad valmistada teatud tooteid vahel isegi paremate näitajatega kui OEM tootjad.
Näiteks: OEM toonerikassettide trummel on arvestatud ainult ühekordseks kasutamiseks. Nimelt on renoveerimismaterjalide tootjad üheks oluliseks kriteeriumiks seadnud, et nende toodetud trumlite eluiga peab kestma miinimum 1-3 täitmise tsüklit. Vastupidavus on saavutatud tänu trumlite tugevdatud pinnakihile.
Piiri tõmbamine OEM ja renoveeritud toodangu vahele on üsna tinglik.

 

Kas printer kaotab tootjapoolse garantii kui kasutada kulutarvikuna taastatud toonerikassetti?...

Paljud tootjad on avalikult teavitanud, et ei kahjusta taastatud kassettide kasutamine nende valmistatud printimisseadme garantiid.

Tootja ei saa sätestada, millise firma toodangut tarbija peab kasutama (Magnusson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act, Subparagraph C, sect.101).

Hewlett-Packard, kui suurim laserprinterite ja kassettide tootja on deklareerinud "… HP toodetele rakenduvat garantiid ei mõjuta mingil juhul asjaolu, et tarbija on kasutanud oma seadmes renoveeritud kassetti …" (Robert Cert; Project Manager Hewlett-Packard - Laseprinter Jet Office Printers ).

 

Vaata e-tellimiskeskonnast meie poolt pakutavate toonerikassettide valikut.

Kontaktid

TALLINNA  ESINDUS:

Tehnika 55, 10136 Tallinn

Tel: 645 0345

E-mail: tallinn[at]rapo.ee

 

TARTU ESINDUS

Riia 142, 50411 Tartu
Tel: 733 7070, E-mail: tartu[at]rapo.ee