Garantii tingimused

Garantiiremont ja selle teostus Rapo OÜ poolt

Rapo OÜ vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid, garantiiprotseduure ning garantiiremonti. Garantiiaja pikkus on määratletud tootja poolt. Rapo OÜ juhindub garantii andmisel Eesti Vabariigi seadustest ja vastavatest ettekirjutustest. Garantiiaja pikkus on välja toodud seadet tutvustvas spetsifikatsioonis. Erinevate tootjate ja/või kaubagruppide osas on garantiiaja pikkus erinev, enamasti on see siiski rohkem kui 6 kuud.

Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast. Garantiiteeninduse teostamiseks on Rapo OÜ-l õigus nõuda ostuarve või selle koopia esitamist. Ostuarve või selle koopia esitamata jätmise korral võtab Rapo OÜ endale õiguse keelduda garantiihoolduse ja -remondi teostamisest. Samuti võtab Rapo OÜ endale õiguse keelduda garantiiremodist, kui tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu; tootel on rikutud garantiikleebis; toote seerianumber on puudu, rikutud või pole loetav; toote garantiiaeg on läbi; tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg vm garantiiaega tõendav info pole loetav; toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt konkreetseks rakenduseks lubatud; toodet on teenindanud ja/või remontinud tootja poolt volitamata isik.

Garantii hõlmab, toote ja tema lisade töövõime taastamist, juhul kui seadme töövõime on katkenud tulenevalt materjali- või tootmisprotsessidefektidest normaalse kasutuse korral, garantiiperioodi jooksul.

Garantii ei hõlma;

 • Väljasõidutasu kliendi juurde (v.a. kui on soetatud on-site lisagarantii või on-site hooldusteenus)
 • Tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleeme (driverid, firmware või muu tarkvara)
 • Seadme väärast või asjatundmatust paigaldusest tingitud probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust hooldusest tingituid probleeme (tähendab ka seadme mitte hooldamist)
 • Seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest tingituid probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust säilitamisest tingitud probleeme
 • Voolutugevusest või selle kõikumisest tingitud probleeme
 • Mittesobiva andmekandja kasutamisest tulenevaid probleeme
 • Vigu, mis on eemaldatavad korrigeerimise või puhastamise teel
 • Õnnetusjuhtumiga seoses tekkinuid vigu
 • Tootedefekte, mille on põhjustanud mitteoriginaalseadistused –parendused
 • Probleeme, mis on tekkinud mitteoriginaal varuosade, lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisel
 • Probleeme, mis on tekkinud mitteõige varuosa, lisaseadme või kulumaterjali kasutamisel
 • Transpordi käigus tekkinuid vigastusi
 • Pakendite kahjustusi
 • Kuluvosade vahetust (rullikud, hoolduskomplektid, jne.)

Kyocera toote garantiiremondis viibimise ajaks võimaldab Rapo OÜ kliendile asendusseadme lehehinnapõhise lepinguga. (n. kulutatud tahma/tindi eest tuleb tasuda). Asendusseade võimaldatakse juhul kui sobilik asendusseade on vaba.

Kõikide Rapo OÜ poolt müüdud toodete hooldusinfo: e-mail: hooldus@rapo.ee või tel: 6460360 ja 733 7070.

Kontaktid

TALLINNA  ESINDUS:

Tehnika 55, 10136 Tallinn

Tel: 645 0345

E-mail: tallinn[at]rapo.ee

 

TARTU ESINDUS

Riia 142, 50411 Tartu
Tel: 733 7070, E-mail: tartu[at]rapo.ee