Taastatud toonerikassettide garantiitingimused

RAPO OÜ garanteerib, et nõuetekohase kasutamise korral tema poolt taastatud (täidetud või renoveeritud) kassett ei põhjusta printerile või koopiaaparaadile vigastusi, ülemäärast kulumist või tööomaduste halvenemist.

 

RAPO OÜ garanteerib, et tema poolt taastatud kassett ei sisalda defektseid materjale või osi, samuti taastamisprotsessist tingitud vigu.

 

RAPO tagab kasseti töövõime 1 (ühe) aasta jooksul arvates kasseti müügihetkest, välja arvatud värvilised kassetid ning Samsung ja Xerox tüüpi kassetid, milledele tagatakse töövõime 6 (kuue) kuu jooksul arvates kasseti müügihetkest, kontoriseadme normaalse kasutamise ja nõuetekohase hoolduse korral.

 

Vastavalt garantiitingimustele remondib või asendab RAPO tema poolt taastatud kasseti, kui ilmnenud kujutise vea põhjuseks on kasutatud defektsed materjalid või täitmise/taastamise tehnoloogiliste nõuete rikkumine.

 

Juhul, kui seadme töös esinevad häired on tingitud taastatud kassetist, taastab RAPO seadme töövõime omal kulul.

 

Garantiitööde teostamiseks tuleb toimetada kassett koos väljatrüki näidisega Rapo OÜ müügiesindusse. Kassett peab olema komplektne ja nõuetekohaselt pakitud valgus- ja tolmukindlasse kotti.

 

Garantiijuhtumi korral teeb RAPO kõik endast oleneva kasseti võimalikult kiireks töökorda viimiseks või asendamiseks.

 

Garantiitööna ei käsitle juhtumeid, kui defekt on tingitud:

- kassetti ei säilitatud enne kasutuselevõttu valgus- ja tolmukindlas pakendis ning nõuetekohases horisontaalses asendis;
- kassetti hoiti enne kasutuselevõttu liiga madala või kõrge temperatuuri ja õhuniiskuse tingimustes (nõutav vahemik +17° kuni +25°; 20% kuni 60% RH);
- kassetile on kasutamise käigus tekitatud mehhaanilisi ja/või keemilisi vigastusi (trumli kriimustused, täkked, näpu- või liimijäljed trumlil jne);
- kassetti on kasutamisel sattunud võõrkehi või –materjale (paberitükid, kirjaklambrid, putukad, kohv, suhkur jne);
- kiibiga varustatud kassett oli vahepeal ümberpaigutatud teise printerisse;
- laserprinteri või koopiaaparaadi vigadest;
- kasseti kukkumisese või muu tugeva põrutuse tagajärjel;
- õnnetusjuhtumi (veeuputus, tulekahju jne) tagajärjel;
- kui kasseti garantiiplomm on rikutud või kõrvaldatud;
- kassetil puudub RAPO ID-kood.

 

Garantiiaja jooksul printimise kvaliteedi halvenemist kasseti osade loomuliku kulumise tõttu ei loeta garantiijuhtumiks juhul, kui RAPO oli eelnevalt soovitanud kasseti renoveerimist, kuid klient otsustas siiski tellida täitmisteenuse.

 

Kui kasseti defektid osutuvad garantiitingimustele mittevastavaks, tasub töö tellija RAPO OÜ-le kasseti remondi eest kehtiva hinnakirja alusel.
 

Kontaktid

TALLINNA  ESINDUS:

Tehnika 55, 10136 Tallinn

Tel: 645 0345

E-mail: tallinn[at]rapo.ee

 

TARTU ESINDUS

Riia 35, 50410 Tartu
Tel: 733 7070, E-mail: tartu[at]rapo.ee