Sagedasemad juhtumid kontoriseadmete tõrkumisel

Üldised põhitõed:

 • Kogu vajaliku info oma bürooseadmete kohta saate teada iga seadmega kaasasolevast KASUTUSJUHENDIST, olgu see alati käepärast.
 • Kasutage iga seadet ettenähtud otstarbel.
 • Hoidke alati kõik kontoriseadmed puhtana.
 • Ärge asetage seadmetele kõrvalisi esemeid, eriti vedelikega anumaid.
 • Võimalusel vältige otsese päikesevalguse sattumist seadmetele pikemat aega.
 • Ärge hoidke seadmeid küttekehade läheduses või nende otsese kiirguse mõjupiirkonnas.
 • Seadme ventilatsiooniavad peavad olema vabad, ärge asetage seadmeid vastu piirdeid, seinu.
 • Paigaldage trükipaber seadmesse selleks ettenähtud kohta, paberisahtlis kontrollige paigutatud paberi vastavust registreerimistoega.
 • Kui seadet ei kasutata, on soovitav avatud paberisalved katta tolmu ja võõrkehade eest kattega.
 • Hoidke alati uus tooner, toonerikassett, tindipadrun, termopaber jne tagavaraks, sest kasutatav kulumaterjal võib otsa saada just kõige 
  kiiremal tööajal.
 • Soetage uus kulumaterjal tagavaraks just siis, kui kasutusse läheb viimane tagavaraks olnud ühik.


Mida teha, KUI … (ehk tüüpilised tõrked bürooseadmetel)

 

Enimlevinud bürooseadmed – laserprinterid

 

 • Trükisel on tumedad triibud kas trükise servas või keskel ja kindlasti piki trükise liikumise suunda.

- Proovige vahetada kassetti, pannes sisse uue kasseti, kui triibud muudavad asukohta, oli selle põhjuseks vigane kassett ja Teie poolt vahetatud kassett ei ole ka päris korras. Kui triibud     kaovad ja pilt muutub korrektseks oli vana kassett vigane, paigaldage uus.

- Peale uue kasseti paigaldamist säilitasid mustad või hallid triibud oma asukoha, seadme töötamisel võib kuulda omapärast plagisevat häält ja seadmest võib välja pudeneda hallikaid, pruune või musti filmilindi moodi kiletükikesi, on enam kui kindel, et seadme ahju kile on katki – pöörduge kindlasti oma hoolduspartneri poole.

 • Trükisele ilmub hele laik, põhiliselt keskele, mis järjest laieneb äärte poole või algab hele laik äärest ja laieneb keskkoha poole, võib ilmuda toonerit sümboliseeriv tuluke või märge ekraanil “Add toner”.

- Vahetage kassett või lisage uus tooner järgides kõiki sellega seonduvaid juhendeid.
- Vajadusel vahetage vana tahma punker.
- Pikalt seisnud tooner võib olla paakunud, koputage, raputage toonerikassetti, kuni veendute tooneri liivataolises voolamises kasseti, konteineri sees.
- Kassettidel ärge unustage eemaldada, ära tõmmata stardiriba, mis vabastab toonerimahuti etteandekanalid trumlile.

 • Paber on jäänud seadmesse kinni ega võimalda seadet kasutada

- Seade võib anda märku piiksumise, mõne signaaltulukese vilkumise või teatega ekraanil: JAM.
- Püüdke selgusele jõuda, kus paber asub. Avades vastavaid seadme luuke, püüdke kinnijäänud paber ettevaatlikult selle liikumise suunas välja tõmmata.
- Vältige seadmesse kinnijäänud paberi kiiret ja jõulist välja tõmbamist, eriti pingestatud seadme korral.
- Kui võimalik, vabastage paber seda kinnihoidvate rullide survest selleks ettenähtud kangikeste lõdvestamise teel.
- Eemaldage kassett, ilmutussõlm, et pääseda kinnijäänud paberile ligi.
- Püüdke eemaldada paber seda katki rebimata, sest väikesi tükikesi, on kasutajal juba raske avastada ja ka eemaldada, siis jääb üle pöörduda oma hoolduspartneri poole.
- Lubamatu on urgitseda seadmesse kinnijäänud paberit välja noa, kääride, viili või mingi muu terava kõva esemega, mis võib vigastada ahju kilet.

 • Seade ei võta paberit või võtab korraga mitu lehte

- Nii ühel kui teisel juhul on paberivõturullid, separatsioonipadjad kulunud, mustad või vanusest kaotanud oma nakkuvuse. Selle vea aitab kõrvaldada Teie hoolduspartner.

 • Printer ei trüki ja vilgutab hoiatustuld, seade võib nõuda paberi lisamist või hoopis kindla formaadiga paberi lisamist ühte või teise paberisalve.

- Paberisalves võib paber olla otsa saanud.
- Trükki saadetud töö võib olla seadistatud teistsugusele paberiformaadile, kui seadme ohjuris registreeritud.
- Kontrollige trükitöö seadistusi ohjuris ja võrrelge määrangutega rakenduspaketis.
- “Rippuma” jäänud töö blokeerib kogu seadme edasise töö kuni konflikt pole kõrvaldatud. Selleks peaks ohjuris trükitöö käivituskäsu tühistama, kõik puudused kõrvaldama ja töö uuesti käivitama.

 • Igasugused valged ja täiesti mustad trükised, mida seade välja laseb, ei allu tavakasutaja oskustele ja vajavad spetsialisti sekkumist – pöörduge oma hoolduspartneri poole.


Palju tüli ei millestki –
tindiprinterid

 

 • Kõige sagedasemaks mureks on tindiprinteris tühjaks saanud tindipadrun, mille sagedaseks tunnuseks on peened triibud üle trükise ridade, heledad read.

- Vahetage vastavalt oma seadme iseärasustele kas trükipea-kassett või asetage uus tindipadrun. Enamus seadmeid vajab selle toimingu tegemist pingestatud seadmes. Oluline on paljudel juhtudel teostada see vahetus arvuti kaasabil, läbi selle seadme ohjuri juhiste, et seade registreeriks kõik trükipeaga toimunud muutused.

 • Enim ohustab tindiprinteri omanikku trükipea ärakuivamine. Monoblokk-tüüpi tindipeaga printeritel aitab pea kuivamisest tekkinud probleemidest üle saada iga uue vahetuse puhul paigutatav uus ja töökorras monoblokk-trükipea. Kord ärakuivanud trükipead lahti sulatada ei ole kerge ja tihti on see ka võimatu (nõuab erivarustust).

- Soovitav on kolm korda nädalas mõni trükis teha.
- Ärge jätke kunagi seadet pikemalt seisma tühjade tindipadrunitega eemaldamata neid trükipeadest.
- Tindiprinterid on loomult aeglase toimega ja nende paberivõtt kulub aeglaselt, piisab puhastamisest, selleks pöörduge oma hoolduspartneri poole.


Faksid

 

Faks on printer, millele on lisatud oskus dokumendid visuaalselt vastu võtta ja telefoniliinide kaudu vajalikule abonendile edastada, kus printer jällegi sama kujutise välja trükib.

 • Püüdke selgeks teha, mis tüüpi faksiga on tegemist (trükimeetodi järgi) ja suhtuge seadmesse nagu seda tüüpi printerisse.
 •  Faksi puhul tehke vahet mõistetel paber ja dokument.

- Paber on see, millele faksi trükiseade trükib saabuva teate, seda paberit hoitakse paberisalves nagu ikka printerite puhul.
- Dokument on see, mis kannab endas informatsiooni, mida me tahame edastada faksiliidese kaudu. Meid aitab selles skänneriliides, mis otseselt ei ole seotud seadme trükifunktsiooniga.

 • Faksil ei ole kuulda telefoniliinile iseloomulikku tooni.

- Kontrollige seadme ja telefoni liinipistiku korrasolekut, vajadusel lülitage seade teise telefoniliini pesasse.

 • Faks saadab küll kõik dokumendid välja, kuid ei võta fakse vastu.

- Kontrollige seadme seadistusi, millises valikus on faksi vastuvõtt (käsitsi, automaat, telefon-faks). Parimaks abiliseks on jällegi KASUTAJAJUHEND, võite kasutada ka konsultatsiooniteenust.

 • Teie abonent kurdab teie poolt saadetud fakside loetamatuse üle, kitsad või laiad triibud, laigud. Arvatavasti, eeldusel, et abonendi trükiseade on korras, vajab Teie skänneri lugemisseade puhastamist, selleks pöörduge oma hoolduspartneri poole.
 • Dokumendisöötjasse asetatavad dokumendid jäävad kas sisse võtmata või poolikult kinni söötja rullide vahele.

- Avage söötja pealiskaas ja eemaldage ettevaatlikult dokument tema liikumise suunas. Paberiummistuse kordumisel pöörduge oma hoolduspartneri poole.

 •  Termoprinterite puhul:

- Kontrollige kas termopaber või termosiirdelint on sees vastavalt KASUTAJAJUHENDIS toodule.
- Igasugused triibud, laigud nii väljatrükkimisel kui faksi saatmisel vajavad reeglina spetsialisti sekkumist, selleks pöörduge oma hoolduspartneri poole.
- Termofaksi seisukorrast annab hea ülevaate seadmega tehtud koopia ja teadmine, millise kvaliteediga tuleb faks sisse ja millise kvaliteediga võetakse saadetud faks vastu abonendi poolt.

 

Multifunktsionaalsed seadmed, koopiamasinad

 

Multifunktsionaalsete seadmete puhul on ühte korpusesse koondunud valikuliselt järgmised funktsioonid:
Kopeerimine, reeglina kasutatakse tasapinnalist skännerit ja trükkimiseks lasertehnoloogial toimivat trükiseadet. Võidakse lisada veel
printeriliides, mis võimaldab kasutada suurema võimsusega vastupidavamat seadet printerina, arvuti poolt juhituna kas lokaalse- või võrguseadmena.

 • Kopeerimisel teeb seade koopiale tumedad triibud, printimisel on trükis ilus ja kvaliteetne.

- Kaasaegsed kopeerseadmed on varustatud dokumendisöötjatega, kus dokument liigub skänneri eest mööda, mitte vastupidi. Skännerilaua ühel pool servas on tavaliselt väike aknake, üle mille skaneeritav dokument sõidab. Kui sellel klaasil on väikseimgi must või hall täpike, muutub see dokumendi liikumise tõttu triibuks.

- Kontrollige alati skännerilaual asetsevate klaaside piinlikku puhtust. Puhastamiseks sobib ebemeid mittejättev tekstiil ja AJAX-tüüpi klaasipuhastusvahend või küsige oma hoolduspartnerilt spetsiaalset puhastuskomplekti.

 

Kontaktid

TALLINNA  ESINDUS:

Tehnika 55, 10136 Tallinn

Tel: 645 0345

E-mail: tallinn[at]rapo.ee

 

TARTU ESINDUS

Riia 142, 50411 Tartu
Tel: 733 7070, E-mail: tartu[at]rapo.ee