Millal hooldus?


Nagu inimene hoolitseb oma tervise eest, on vaja hoolitseda ka meile iga­päe­vaselt abiks olevate kontori­sead­me­te eest. Kui inimene haigestub ja vajab arstiabi, siis ülekantud tähenduses vajab ta juba remonti. Mi­da rohkem me enda eest hoolit­seme, seda vähem on va­ja tegeleda “remondiga”. Sama kehtib ka kontoriseadmete kohta.

 
Pea kõik printerid, koopiamasinad, faksiaparaadid ja multifunktsionaalsed printseadmed vajavad oma funktsionaalsuse tagamiseks regulaarset korralist hooldust tootjatehase poolt ettenähtud ajavahemike järel. Hooldusvahemike järgimine aitab reeglina vältida seadme tööomaduste halvenemist või halvimal juhul isegi seadme detailide purunemist. Seadmete remont võib kokkuvõttes olla palju kallim algselt säästa loodetud summast. Personaalseks kasutamiseks mõeldud printerid ja faksid vajavad tänu väiksele töömahule korralist hooldust harvemini, kuid paari aasta tagant tasuks ka neid hooldada lasta.


Printseadme hooldustsükli keskmiseks pikkuseks keskmise kasutuskoormuse juures on üks aasta. Alakoormus võib põhjustada planeeritud investeeringute tasuvusaja pikenemist ja seadme vananemist pigem moraalses kui füüsilises mõttes. Ülekoormus võib aga omakorda lühendada seadme tegelikku eluiga arvestatud kasutusajast ning esile võib kerkida vajadus seade välja vahetada selleks ebasobival ajahetkel.


Kui printseade asub tolmuses keskkonnas, on üle koormatud või on jäetud mingil põhjusel õigel ajal vahetamata olulised varuosad, võib tekkida ootamatuid rikkeid. Pikka aega hooldamata seadmetel suureneb kulumaterjali tarbimine, langeb väljatrüki kvaliteet, esineb paberiummistusi, paberi määrdumist ja muid probleeme. Seadme tõrkumine või mittetöötamine aga annab juba märku hooldusinseneri kohalekutsumise või seadme hoolduskeskusesse toimetamise vajadusest.

Ainuke võima­lus seadme tööiga pikendada ongi seadet regulaarselt hool­dada, väl­timaks detailide enneaegset ku­lu­mist, purunemist ja seadme rikkeid.

 

Rapo OÜ hooldusmeeskond teostab ka keerukaid hooldus- ja remonditöid otse kliendi juures kohapeal ning kõikidele meie poolt teostatud töödele anname garantii. Hooldusteenuste hinnad sõltuvad tavaliselt bürooseadme margist, kiirusest, klassist, trükitehnoloogiast ning sellest tulenevalt hoolduse peale kuluvast ajast ja materjalikulust.

 


Hoolduse hinnad

Kontaktid

TALLINNA  ESINDUS:

Tehnika 55, 10136 Tallinn

Tel: 645 0345

E-mail: tallinn[at]rapo.ee

 

TARTU ESINDUS

Riia 142, 50411 Tartu
Tel: 733 7070, E-mail: tartu[at]rapo.ee